WRZESIEŃ

Niech Żyje Rzemiosło!

15 września
godz. 11:00-19:00
Państwowe Muzeum Etnograficzne
ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

Ekotyki Kraków

22-23 września
godz. 11:00-19:00
Pałac Czeczotka
Ul. Wiślna 1, 31-007 Kraków

PLONY

29 września
godz. 11:00-19:00
MYSIA 3
ul. Mysia 3, 00-496 Warszawa

Targi Rzeczy Ładnych

29-30 września
godz. 11:00-19:00
Plac Konesera 1, Warszawa